Recent client projects

Our Work

To produce the most proper movies and programs with limited cost. SENAFILMS' movies and programs always have the contribution of 3 factors: Profound human culture, unique art and featured entertainment.

 • BIỆT THỰ PEENSÉ

  BIỆT THỰ PEENSÉ

  Chủ nhân của một ngôi nhà cũng giống chủ nhân của một đất nước. Ngôi nhà không thể được giữ gìn bền vững nếu chủ nhân ngôi nhà thiếu sức mạnh của tri thức, lòng nhân ái và niềm tin.

 • NHÃY CÙNG ƯỚC MƠ

  NHÃY CÙNG ƯỚC MƠ

  Để trở thành một con người hoàn thiện, cần phải có những va chạm và trải nghiệm đau đớn. Để trở thành một ngôi sao sáng trong nghệ thuật, cần phải có những cú hích và đam mê cháy bỏng, ý chí sắt đá để mài giũa bản thân.

 • TRÓT YÊU

  TRÓT YÊU

  Đừng tìm kiếm bên ngoài, hạnh phúc ở ngay cạnh ta, bên trong ta, hãy biết trân quí từng giây phút của cuộc sống.

Home Quote

Dear all
10 years - It was and is always such a significant milestone for a life, a countries and a business in particular. Much more than that, was its meaning to a journey of passion ever...

In this journey, many experienced and talented artists as well as dedicated young artists have come to Senafilms to fulfill their ambition then show to the world their art ego with passion to The Saturday Art. Senafilms has been the cradle bringing up the art dream of young artists and with its supports, and many of those have achieved their fame, while some actors have matured to be movie stars from films made by Senafilms..

Châu Thổ
Executive Director

Clef two-factor authentication