Công Ty Của Chúng Tôi

Sáng Tạo, Kiên Trì, Thành Công.

Chân lý của chúng tôi

Mỗi ngày là 1 ngày của sự sáng tạo.

Nếu bạn có một quả táo, tôi có một quả táo và chúng ta trao đổi với nhau, thì bạn và tôi mỗi người có một quả táo. Nhưng nếu bạn có một ý tưởng, tôi có một ý tưởng và chúng ta trao đổi với nhau, thì mỗi người chúng ta sẽ có hai ý tưởng.

Hội Đồng Quản Trị

NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

NGUYỄN THỊ BÍCH THUỶ

TỔNG GIÁM ĐỐC – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

PHÓ GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO

PHÓ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Ban Điều Hành

VIỆT TRINH

VIỆT TRINH

PHÓ GIÁM ĐỐC NGOẠI GIAO
NGUYỄN THỊ TÚ OANH

NGUYỄN THỊ TÚ OANH

PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi ?

Các Vị Trí Đang Cần Tuyển

Nếu bạn muốn cùng SenaFilm sáng tạo nghệ thuật hãy gửi email vềinfo@senafilm.com.vn và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 3 ngày. Nếu bạn muốn nộp đơn ứng tuyển vào các vị trí (Kế Toán Trường/ Điều Hành Quản Lý/ Nhân Viên Văn Phòng) xin gửi kèm hồ sơ và các giấy tờ liên quan.

Liên Lạc Với Chúng Tôi – Contact Us

Clef two-factor authentication